APC UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

APC Smart-UPS 1000VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000IC)

6.200.000 ₫

APC Smart-UPS 1000VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000IC)

APC Smart-UPS 1000VA, Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000I-2UC)

7.650.000 ₫

APC Smart-UPS 1000VA, Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000I-2UC)

APC Smart-UPS 1500VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500IC)

7.950.000 ₫

APC Smart-UPS 1500VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500IC)

APC Smart-UPS,1500VA Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500I-2UC)

10.400.000 ₫

APC Smart-UPS,1500VA Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500I-2UC)

APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I)

12.200.000 ₫

APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I)

APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U)

13.970.000 ₫

APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U)