RDIMMs/ LRDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

2.600.000 ₫

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

4.750.000 ₫

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

9.500.000 ₫

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

18.900.000 ₫

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)

45.000.000 ₫

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)