PHÂN PHỐI MÁY CHỦ

Phân Phối Máy Chủ - Nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về Máy Chủ ( Server), Thiết bị lưu trữ ( Storage), Máy trạm (Workstation) . Các giải pháp hạ tầng cho các doanh nghiệp, Khu công nghiệp, Y Tế, Giáo Dục,….

Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ Email : ppmc@phanphoimaychu.com