Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, PCIe Full Height

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, PCIe Full Height

Nhà sản xuất: Dell
7.500.000 ₫ (Giá chưa bao gồm VAT)

Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, PCIe Full Height

Xem thêm