Fibre Channel HBAs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

16.500.000 ₫

HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A)

HPE SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)

11.500.000 ₫

HPE SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A)