HPE Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

2.250.000 ₫

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865414-B21)

3.250.000 ₫

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865414-B21)

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21)

4.900.000 ₫

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21)

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (P38995-B21)

4.900.000 ₫

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (P38995-B21)

HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit (P01366-B21)

2.250.000 ₫

HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit (P01366-B21)

HPE ML350 Gen10 Redundant Fan Cage Kit with 4 Fan Modules (874572-B21)

Gọi để biết giá

HPE ML350 Gen10 Redundant Fan Cage Kit with 4 Fan Modules (874572-B21)