RAID Controllers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

$204.17

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

$132.50

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 

PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter

$300.00

PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter

PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter

$520.83

PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

$287.50

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H840 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

$662.50

PERC H840 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)