PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter

PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter

Manufacturer: Dell
$520.83 (Giá chưa bao gồm VAT)
 PERC H740P Adapter12Gb/s SAS
6Gb/s SATA 
PCI-Express 3.0 2x4
Internal 
8GB NV Flash Backed Cache 0,1,5,6,10,50,6032 Hardware RAID 
Xem thêm