5200 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron Enterprise 5200 ECO 480GB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

4.300.000 ₫

Micron Enterprise 5200 ECO 480GB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

Micron Enterprise 5200 ECO 1.92TB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD

8.500.000 ₫

Micron Enterprise 5200 ECO 1.92TB 6Gb/s 2.5" SATA TLC Enterprise Server SSD