2.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

3.794.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

4.950.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872477-B21)

4.370.000 ₫

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872477-B21

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

7.690.000 ₫

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870759-B21)

8.300.000 ₫

HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870759-B21)

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872479-B21)

5.700.000 ₫

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872479-B21)