HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

Nhà sản xuất: HPE
$320.42 (Giá chưa bao gồm VAT)

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

Xem thêm