Samsung

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K40DB3-CWE)

2.200.000 ₫

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K40DB3-CWE)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

1.850.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CTD)

1.850.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43DB1-CTD)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K43DB2-CWE)

2.160.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K43DB2-CWE)

Samsung 32GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A4G40AB3-CWE)

4.100.000 ₫

Samsung 32GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A4G40AB3-CWE)

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43MB1-CTD)

4.900.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A4G43MB1-CTD)