Heatsink SuperServers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA1150/1155 (SNK-P0049P)

$41.67

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA1150/1155 (SNK-P0049P)

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PD)

$50.00

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PD)

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PSM)

$50.00

Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0067PSM)

Supermicro 1U Passive Proprietary CPU Heat Sink Socket LGA1155/1150/1151 (SNK-P0047PS+)

$29.17

Supermicro 1U Passive Proprietary CPU Heat Sink Socket LGA1155/1150/1151 (SNK-P0047PS+)

Supermicro 1U Passive Proprietary CPU Heat Sink Socket LGA2011 Square ILM (SNK-P0047PD)

$29.17

Supermicro 1U Passive Proprietary CPU Heat Sink Socket LGA2011 Square ILM (SNK-P0047PD)

Supermicro 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA2011 Square and Narrow ILMs (SNK-P0048AP4)

$58.33

Supermicro 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA2011 Square and Narrow ILMs (SNK-P0048AP4)