Memory Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72PZ-2G9E1)

2.450.000 ₫

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72PZ-2G9E1)

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

1.750.000 ₫

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K40DB3-CWE)

2.200.000 ₫

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory (M393A2K40DB3-CWE)

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

1.850.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory (M391A2K43BB1-CTD)

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

2.850.000 ₫ 2.550.000 ₫

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)

4.150.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)