HPE Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02571-B21)

14.500.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02571-B21)

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

14.500.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02574-B21)

15.900.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02574-B21)

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

15.900.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15974-B21)

16.800.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15974-B21)

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)

16.900.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)