Enterprise SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung PM1735 1.6TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ1T6HBJR-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1735 1.6TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ1T6HBJR-00007)

Samsung PM1735 12.8TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ12THALA-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1735 12.8TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ12THALA-00007)

Samsung PM1735 3.2TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ12THALA-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1735 3.2TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ12THALA-00007)

Samsung PM1735 6.4TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ6T4HALA-00007)

Gọi để biết giá

Samsung PM1735 6.4TB PCIe Gen4 x8 NVMe HHHL Enterprise SSD (MZPLJ6T4HALA-00007)

Samsung PM1725b 1.6TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD (MZPLL1T6HAJQ-00005)

Gọi để biết giá

Samsung PM1725b 1.6TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD (MZPLL1T6HAJQ-00005)

Samsung PM1725b 3.2TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD (MZPLL3T2HAJQ-00005)

Gọi để biết giá

Samsung PM1725b 3.2TB PCIe Gen3 x8 NVMe HHHL V-NAND Enterprise SSD (MZPLL3T2HAJQ-00005)