I/O & Ports

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

4.900.000 ₫

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter, Full Height

6.900.000 ₫

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter, Full Height

Dell QLogic 2690 Single Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter, Low Profile

15.900.000 ₫

Dell QLogic 2690 Single Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter, Low Profile

Dell Recommended Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2

23.400.000 ₫

Dell Recommended Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

18.500.000 ₫

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

3.180.000 ₫

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal