Fujitsu SFF (2.5in)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

$162.50

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

$230.00

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

$210.42

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

$287.50

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

$229.17

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

$408.33

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise