Fujitsu SFF (2.5in)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

3.900.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

5.520.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

5.050.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

6.900.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

5.500.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise

9.800.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise