Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P37669-B21)

Gọi để biết giá

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P37669-B21)

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

4.700.000 ₫

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

3.794.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

4.950.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

6.500.000 ₫

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872477-B21)

4.370.000 ₫

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872477-B21