HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

Manufacturer: HPE
$206.25 (Giá chưa bao gồm VAT)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

Xem thêm