Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel 1Gb PCIe Network Card (Full Height), for MT (0VRRH1)

Gọi để biết giá

Intel 1Gb PCIe Network Card (Full Height), for MT (0VRRH1)

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

6.500.000 ₫

Dell PWR SPLY, 950W, EPA, ACBL for Dell Precision Tower 5820/7820

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller

4.500.000 ₫

LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 8-Port SAS/SATA 12Gb/s RAID Controller 

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

Gọi để biết giá

MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s PCIe SATA/SAS controller - SW RAID 0, 1,5,10

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

Gọi để biết giá

MegaRAID SAS 9460-16i 12Gb/s PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB cache)

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card

9.500.000 ₫

Dell Ultra-Speed Drive Quad PCIe SSD x16 card 4 M.2 Card