Network Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM (7ZT7A00544)

1.250.000 ₫

ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM (7ZT7A00544)

ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM (7ZT7A00545)

3.700.000 ₫

ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM (7ZT7A00545)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

2.050.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00482)

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

2.550.000 ₫

ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00484)

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

2.400.000 ₫

ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00534)

ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

4.800.000 ₫

ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)