ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

Nhà sản xuất: Lenovo
Thời gian bảo hành : 1 Year
$200.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter (7ZT7A00535)

Xem thêm