3.5" HDD/SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

3.300.000 ₫

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

4.200.000 ₫ 3.950.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

3.700.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

5.100.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

9.500.000 ₫

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

2.800.000 ₫

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive