I/O & Ports

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

12.500.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM (7ZT7A00544)

1.250.000 ₫

ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM (7ZT7A00544)

ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01082)

3.200.000 ₫

ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01082)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

17.500.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM (7ZT7A00545)

3.700.000 ₫

ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM (7ZT7A00545)

ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01083)

6.900.000 ₫

ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01083)