RAID Controllers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01082)

$133.33

ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01082)

ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01083)

$287.50

ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01083)

ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01084)

$566.67

ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01084)

ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01085)

$812.50

ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter (7Y37A01085)