2th Gen Scalable

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

4.200.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

Intel Xeon Bronze 3206R Processor 11M Cache, 1.90 GHz

5.500.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GHz 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

27.250.000 ₫

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

28.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218R Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

28.700.000 ₫

Intel Xeon Gold 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

34.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666