RDIMMs/ LRDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

4.800.000 ₫ 4.500.000 ₫

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)