Intel Xeon Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

$135.42

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

$187.50

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

Intel Xeon Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

$175.00

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

Intel Xeon Bronze 3206R Processor 11M Cache, 1.90 GHz

$229.17

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GHz 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$165.83

Intel Xeon E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

$178.33

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz