VMware

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

23.500.000 ₫

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

6.800.000 ₫

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

145.500.000 ₫

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

32.400.000 ₫

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)