Network & I/O

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2

8.500.000 ₫

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-T4

14.500.000 ₫

Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-T4

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

1.150.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

1.350.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

2.980.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

LSI 9341 MegaRAID SAS 9341-8i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 8-Port 12Gb/s RAID Controller

6.400.000 ₫

LSI 9341 MegaRAID SAS 9341-8i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 8-Port 12Gb/s RAID Controller