Network Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

4.250.000 ₫

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 

Intel Single Port 1 Gigabit Server Adapter Ethernet PCIe Network Interface Card

1.200.000 ₫

Intel Single Port 1 Gigabit Server Adapter Ethernet PCIe Network Interface Card

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

3.350.000 ₫

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

Intel Ethernet i350 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile

4.150.000 ₫

Intel Ethernet i350 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

1.650.000 ₫

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card

2.800.000 ₫

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card