Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 

Nhà sản xuất: Dell
Thời gian bảo hành : 1 Year
$177.08 (Giá chưa bao gồm VAT)

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 

Xem thêm