Nvidia

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo Nvidia GeForce RTX2070 Super 8GB GDDR6 Graphics Card (4X61A22495)

19.900.000 ₫

Lenovo Nvidia GeForce RTX2070 Super 8GB GDDR6 Graphics Card (4X61A22495)

Lenovo Nvidia GeForce RTX2080 Super 8GB GDDR6 Graphics Card (4X61A22496)

26.200.000 ₫

Lenovo Nvidia GeForce RTX2080 Super 8GB GDDR6 Graphics Card (4X61A22496)