Lọc theo thuộc tính
  • Hard Drive
  • Memory
  • Network Cards
  • Processor
Filter by manufacturer

HPE Option

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

2.250.000 ₫

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

2.400.000 ₫ 2.200.000 ₫

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (656596-B21)

7.900.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (656596-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter (813661-B21)

6.200.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter (813661-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (629135-B22)

1.659.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (629135-B22)

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)

3.200.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)