Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

$2,441.67

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPFWNV307TZN1)

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPFWNV307TZN1)

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB240G801)

$97.92

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB240G801)

Intel SSD D3-S4510 Series 480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC ( SSDSC2KB480G801)

$137.50

Intel SSD D3-S4510 Series 480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC ( SSDSC2KB480G801)

Intel SSD D3-S4510 Series 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB960G801)

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB960G801)