Intel Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 18M Cache

9.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 24M Cache

15.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 

Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 30M Cache

20.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666