Lenovo Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98202)

4.400.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98202)

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98061)

4.500.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98061)

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32812)

4.600.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32812)

Lenovo 16GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 2Rx8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26063)

4.100.000 ₫

Lenovo 16GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 2Rx8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26063)

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98062)

7.600.000 ₫

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98062)

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32813)

8.500.000 ₫

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32813)