RAID Controller

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

LSI 9341 MegaRAID SAS 9341-8i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 8-Port 12Gb/s RAID Controller

6.400.000 ₫

LSI 9341 MegaRAID SAS 9341-8i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 8-Port 12Gb/s RAID Controller

LSI 9341 MegaRAID SAS 9361-24i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 24-Port 12Gb/s RAID Controller

Gọi để biết giá

LSI 9341 MegaRAID SAS 9361-24i PCI-Express 3.0 x8 Low Profile SATA / SAS High Performance 24-Port 12Gb/s RAID Controller