RDIMMs/ LRDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

$104.17

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

$172.92

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Gọi để biết giá

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

$645.83

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

$112.50

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

$164.58

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank