RDIMMs/ LRDIMMs ECC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

2.500.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

4.150.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

8.200.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

15.500.000 ₫

Dell 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

2.700.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

3.950.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank