Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Nhà sản xuất: Dell
Thời gian bảo hành : 3 Year
Gọi để biết giá

Dell 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8

Xem thêm