DDR4 UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

1.750.000 ₫

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

2.850.000 ₫ 2.550.000 ₫

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2666MHz ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72AZ-3G2B1)

2.590.000 ₫

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72AZ-3G2B1)

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-3200MHz ECC UDIMM Server Memory

4.900.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-3200MHz ECC UDIMM Server Memory