Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

3.200.000 ₫

 Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power 

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

1.800.000 ₫

 Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power 

Cable SFF-8087 to SFF-8087 Mini-SAS Internal

350.000 ₫

 Cable SFF-8087 to SFF-8087 Mini-SAS Internal 

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

450.000 ₫

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

4.500.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

6.800.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External