Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Thời gian bảo hành : 1 Year
450.000 ₫ (Giá chưa bao gồm VAT)

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Xem thêm