Intel Xeon Bronze

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3204 Processor 8.25M Cache, 1.90 GHz

4.200.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25MB Cache, No Turbo, No HT, (85W) DDR4-2133

Intel Xeon Bronze 3206R Processor 11M Cache, 1.90 GHz

5.500.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GHz 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2400