Intel Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

$2,895.83

Intel Xeon Platinum 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

$6,520.83

Intel Xeon Platinum 8256 3.8GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

$4,454.17

Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8270 Processor 35.75M Cache, 2.70 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Platinum 8270 2.7G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 8280 Processor 38.5M Cache, 2.70 GHz

$5,954.17

Intel Xeon Platinum 8280 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

Intel Xeon Platinum 9222 Processor 71.5M Cache, 2.30 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon Platinum 9222 2.3G, 32C/64T, 10.4GT/s, 71.5M Cache, Turbo, HT (250W) DDR4-2933