NVIDIA Quadro

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.650.000 ₫

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

3.550.000 ₫

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

6.900.000 ₫

NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA Quadro P2200 Graphics (FH, 5 GB GDDR5X, 4 DisplayPort, PCIe x16)

8.900.000 ₫

NVIDIA Quadro P2200 Graphics (FH, 5 GB GDDR5X, 4 DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

20.500.000 ₫

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

43.500.000 ₫

NVIDIA Quadro RTX 5000 (16 GB GDDR6, 4 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics