9300 SSD NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 9300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY)

$941.67

Micron 9300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY)

Micron 9300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY)

$1,562.50

Micron 9300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY)

Micron 9300 Pro 15.36TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY)

$2,895.83

Micron 9300 Pro 15.36TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5" Enterprise SSD (MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY)