RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98202)

4.400.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98202)

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98061)

4.500.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98061)

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98062)

7.600.000 ₫

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98062)

Lenovo 64GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98063)

14.500.000 ₫

Lenovo 64GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98063)

Lenovo 8GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98201)

2.350.000 ₫

Lenovo 8GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM Memory (4X70P98201)

Lenovo 8GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98060)

2.400.000 ₫

Lenovo 8GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM Memory (4X70V98060)