Graphics card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G (GV-N308TEAGLE-12GD)

$1,664.58

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G (GV-N308TEAGLE-12GD)

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G (GV-N308TGAMING OC-12GD)

$1,829.17

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G (GV-N308TGAMING OC-12GD)

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics 

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

$110.42

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics